Dark Mode :

(+66) 34 886148 156
Text Size :
TH EN

ผลิตภัณฑ์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

เพอเฟคค์

แบรนด์ : เพอเฟคค์
รายละเอียด : โคนมระยะอุ้มท้อง และให้นม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :
  • ช่วยให้แม่โคได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นโดยตรงจาก bypass fat
  • ลด Negative Energy Balance ในแม่โคคลอดใหม่
  • แม่โคที่ให้ผลผลิตสูง ทำให้แม่โคให้ผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
น้ำหนักสุทธิ : 30 กก.

แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด/ระยะการเจริญเติบโต โปรตีน
(ไม่ต่ำกว่า, %)
ไขมัน
(ไม่ต่ำกว่า, %)
กาก
(ไม่สูงกว่า, %)
ความชื้น
(ไม่สูงกว่า, %)
ลักษณะอาหาร
เพอเฟคค์ 885 อุ้มท้อง และให้นม 18 3 12 13 ชนิดเม็ด

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมวิชาการ / ฝ่ายการตลาดและขาย