Dark Mode :

(+66) 34 886148 156
Text Size :
TH EN

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

ฟิชเฟิร์ส

แบรนด์ : ฟิชเฟิร์ส
รายละเอียด : อาหารปลาดุก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :
  • ImmuneTEQC 
  • พรีไบโอติก
  • Omega 3 & 6
น้ำหนักสุทธิ : 20 กก.

แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด/ระยะการเจริญเติบโต โปรตีน
(ไม่ต่ำกว่า, %)
ไขมัน
(ไม่ต่ำกว่า, %)
กาก
(ไม่สูงกว่า, %)
ความชื้น
(ไม่สูงกว่า, %)
ลักษณะอาหาร
ฟิชเฟิร์ส 4641 ขนาดใหญ่ (>3 เดือน) 25 4 8 12 เม็ดลอย
ฟิชเฟิร์ส 4642 ขนาดใหญ่ (>3 เดือน) 25 4 8 12 เม็ดลอย
ฟิชเฟิร์ส 4643 ขนาดใหญ่ (>3 เดือน) 25 4 8 12 เม็ดลอย

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมวิชาการ / ฝ่ายการตลาดและขาย